Röster om yttrandefrihet – Kvinnors yttrandefrihet i Sverige och Bangladesh

3 september 12:00


Kultur och utveckling, Region Jönköpings län

Jönköping

Yttrandefrihet

Programpunkt börjar om:

Dagar

Timmar

Minuter

Sekunder

Sändningen avslutad.

Vi lever i en tillvaro där det är självklart att få uttrycka sina åsikter men i en värld där idéer och ståndpunkter inte alltid tillåts. Under ett detta samtal vill Kultur och utveckling, Region Jönköpings län låta människor i Sverige ta del av tre röster om det fria ordets betydelse.

Ni får ta del av ett samtal som spänner mellan kvinnors skrivande i Sverige och i Bangladesh, mellan patriarkala strukturer och åsiktskorridorer, mellan författandets glädje och självcensur. I samtalet diskuteras vilka ämnen som är tabubelagda att skriva om och diskutera i Sverige och Bangladesh och vad som händer om man som författare ändå gör det. Diskussionen rör sig över vilka möjligheter män och kvinnor har att uttrycka sina åsikter och om skillnader och likheter mellan Bangladesh och Sverige för skrivande kvinnor. Förhoppningen är att ni vinner viktiga insikter i den allt mer angelägna frågan om yttrandefrihetens begränsningar och möjligheter.

I samtalet deltar Norrköpings fristadsförfattare från Bangladesh Supriti Dhar, Jönköpings-Postens frilansande kulturreporter Johanna Andersson och Anisur Rahman från Bangladesh, före detta fristadsförfattare i Uppsala kommun.

Moderator: Peter Nyberg, utvecklare litteratur, Region Jönköpings län.

Om Kultur och utveckling, Region Jönköpings län

Yttrandefrihet är kärnan i demokratin. Det fria ordet och yttrandefriheten är en självklarhet i Sverige. I många länder är den starkt begränsad och många riskerar liv och hälsa för sig själv och sina anhöriga genom att utöva sitt yrke.  Region Jönköpings län arbetar med att skapa samtal om och uppmärksamhet runt yttrandefrihet, mångfald och demokratiska rättigheter. Region Jönköpings län är sedan 2013 medlem i ICORN, International Cities of Refuge Network, och är en fristadsregion för fristadskonstnärer.

Läs mer om arbetet på www.rjl.se/Tillvaxt-och-utveckling/Kulturkultursamverkan/yttrandefrihet-och-fristad

Programpunkten presenteras av Kultur och utveckling, Region Jönköpings län.

Omslagsfoto: Annie Johansson
Filmfoto: Ali Alibrahim

Det här materialet kan ses till och med den 18 september 2020.