Om Kulturfesten

I en tid då arrangemang, utställningar och evenemang ställs in, och möten mellan människor är en utmaning, behövs nya mötesplatser för att skapa och uppleva konst och kultur. Det är bakgrunden till Kulturfesten, som arrangeras av Region Jönköpings län 2-4 september 2020 tillsammans med länets alla kommuner och länets fria professionella kulturliv. Via kulturfesten.nu kan alla invånare kostnadsfritt uppleva konst- och kulturupplevelser från ett stort antal av länets professionella kulturutövare.

Kulturfesten består av dryga tjugotalet programpunkter och innefattar en rad olika konstformer såsom dans, teater, musik, bildkonst, litteratur och film. De olika digitala programpunkterna har under sommaren producerats på olika platser i länets kommuner. Kulturfestens invigning sänds från Smålands Musik och Teater i Kulturhuset Spira i Jönköping onsdag 2 september 18:00. Invigningen introducerar det omfattande programmet och är startskottet för det tre dagar långa festivalprogram som görs tillgängligt här på kulturfesten.nu.

Kulturfestens olika akter publiceras enligt programmet och finns sedan tillgängliga till och med 18 september. På kulturfesten.nu finns detaljerad information om varje akt och medverkande aktör, samt var i länet festivalbidraget är inspelat.