LEDA

3 september 18:00


Anna Öberg och Jan Carleklev

Gislaved, Konstfabriken

Dans, Film och rörlig bild, Musik

Programpunkt börjar om:

Dagar

Timmar

Minuter

Sekunder

Sändningen avslutad.

Redan innan pandemin blev samhällets fokus ägnade vi ett residens i Värnamo, initierat av Kultur och utveckling Region Jönköpings län, åt att undersöka människors behov av kontakt och fysiska möten samt hur upprepad leda kan vändas till fascination för det vanligtvis dolda. Det vill säga: hur vi genom att se/känna/lyssna lite noggrannare eller på ett annat sätt, plötsligt kan uppleva det vardagliga annorlunda. Arbetet tvingades hitta nya former i och med Covid 19 men fick också ny relevans då vi alla plötsligt befann oss i en situation där avstånd, ensamhet och tidvis leda hörde till vardagen. Inom ramen för Kulturfesten har vi skapat ett verk med utgångspunkt i dessa insikter och material.

Då denna tid försvårar den fysiska närheten har vi undersökt andra sätt att låta verket bli till i mötet med publiken. Att det är genom publikens närhet, om än på distans, i betraktande och/eller deltagande som verket uppstår.

LEDA (som i tristess men också som i omtanke och vägledning) tar sin utgångspunkt i hur upprepad leda kan vändas till fascination, samt hur ensamhet kan bli till delaktighet i en verklighet som sakta förskjuts inför våra ögon.

Om Anna Öberg och Jan Carleklev

Anna Öberg är dansare och koreograf och har sedan sin grundutbildning vid Dans- och Cirkushögskolan (DOCH) verkat inom fältet för dans, teater och performance, både i Sverige och utomlands, på uppdrag av institutioner och som frilans. 2015 tog hon sin masterexamen i koreografi vid DOCH/Stockholms Konstnärliga Högskola som den första folkdansaren någonsin.

Jan Carleklev är ljudkonstnär med en master från Konstfack. Med ett stort intresse för hur vi upplever vår omvärld genom ljud, använder han ofta detta fysiska fenomen för att undersöka sin samtid. Konsten landar både som scenkonstverk och installationer i olika miljöer. Jan har ofta ett experimentellt anslag i sitt arbete och processens undersökande (gärna tillsammans med andra människor) är lika viktig som det färdiga verket.

carleklev.se
Instagram @jancarlelkev @annaobergdance

I samarbete med Gislaveds kommun och Konstfabriken

Omslagsfoto och filmfoto: Jan Carleklev

Det här materialet kan ses till och med den 18 september 2020.