Ishavsbaletten

2 september 19:00


Fredrik Andersson

Eksjö

Bild och form, Film och rörlig bild, För unga

Programpunkt börjar om:

Dagar

Timmar

Minuter

Sekunder

Sändningen avslutad.

”Ishavsbaletten” är en teckningsbaserad surrealistisk film som utspelar sig i ett ödsligt vinterlandskap.

Jag låter ofta slumpen få en stor inverkan på skapandeprocessen. Det finns sällan något färdigt manus eller storyboard som jag håller mig till. Jag utgår istället ofta från vaga idéskisser, tillfälligheter och experimentlust.

”Ishavsbaletten” föddes ur ett samarbete med tonsättaren Hans Gurstad-Nilsson där vi experimenterade med bilder skapade av konstnären Gösta Adrian-Nilsson (GAN).

I samband med detta blev jag tillfrågad av Kalmar konstmuseum att genom animation ge liv åt några av GAN s bilder. Mina animationer skulle sedan visas som en del i en större utställning om konstnären. Jag fick uppdraget att arbeta med La mer glaciale – Ishavsbaletten, 1923: skisser till en balett av Gösta Nystroem för Svenska baletten i Paris.

När jag fick besked om att utställningen var inställd på obestämd tid, bestämde jag mig för att omarbeta verket till en mer personlig stil.

Om Fredrik Andersson

Fredrik Andersson är född och uppvuxen i Järpås, Västergötland. Han är bosatt och verksam i Eksjö. Fredrik utbildade sig till verkstadsmekaniker och jobbade inom verkstadsindustrin på 1990-talet. Vid millennieskiftet bestämde han sig för att bli konstnär.

Fredrik skapar animerad-film och är utbildad vid följande konstskolor: Skövde konstskola, Gerlesborgsskolan i Bohuslän samt Konstfack Institutionen för animation och animerad-film.

Han är gift med konstnären/animatören Boonsri Tangtrongsin och tillsammans skapar de animerade konst och experimentfilmer som visas på filmfestivaler och konstutställningar. Fredrik och Boonsri jobbade på Pennfilm Studio under arbetet med den animerade långfilmen Emil och Ida i Lönneberga.

Fredrik Andersson samarbetar med tonsättaren Hans Gurstad-Nilsson kring en idé om att göra en musik, dans och filmföreställning om konstnären Gösta Adrian-Nilsson (GAN).

När han inte skapar animerad film arbetar han även med att köra ut mat till skolor och äldreboende. På fritiden gillar Fredrik att spela discgolf och syns ofta på discgolfbanan i Eksjö.

Omslagsfoto: Boonsri Tangtrongsin

Det här materialet kan ses till och med den 18 september 2020.