Då du hör stenar gråta

4 september 18:00


Minopera

Tabergsgruvan

Musik

Programpunkt börjar om:

Dagar

Timmar

Minuter

Sekunder

Sändningen avslutad.

Subterranea är ett gränsöverskridande projekt där olika konstarter används för att utforska det underjordiska på nya sätt. Ljus, bildkonst, skulptur och musik förenas i en naturlig miljö och skapar en unik upplevelse. Det musikaliska verket leder besökarna in i bergets inre. Musiken förändras i samma takt som människan i gruvan framskrider och kommer djupare in i gruvans hjärta, den stora gruvsalen. Musikstycket är ett ackompanjemang till publikens optiska upplevelse. Båda delar kompletterar varandra och tillsammans belyser de olika aspekter av ”Orfeus och Euridyke” både ur ett historiskt och ur ett aktuellt perspektiv. Filmen ger en inblick i hur kompositören Christofer Elgh skapar musiken. Kompositionsprocessen föregås av ett utforskande av Tabergsgruvans akustik och rum. I ett nära samarbete bekantar sig Christofer, konstnärer och ensemblen med och utvecklar materialet som verket bygger på. Sångarna experimenterar med verkets material och utvecklar samspelet som styr kompositionens form.

Om Minopera

Minopera är Jönköpings enda fria, professionella operagrupp. Gruppen, som startades 2015 har blivit en av Jönköpings mest aktiva och kända teaterproducenter. Minopera fick i år Jönköpings kommuns kulturstipendium. Vi vill vara en ”opera för alla”. Även för den som aldrig har upplevt opera tidigare, för den som tror att opera är för svår och för den som har svårt att ta sig till storstäderna. Minopera är en opera för människor oavsett var de befinner sig i landet och oavsett vilken bakgrund de har. Minoperas arbets- och produktionssätt är unikt och nyskapande i Sverige och vi strävar alltid efter att hitta nya format och samarbeten för att göra opera tillgänglig för alla. Christofer Elgh skapar för och tillsammans med oss en scenisk rumslig komposition för sopraner, baryton, antika cymbaler, sångskålar och elektronik som sammansmälter i Tabergsgruvans gruvrum. Sångarna är utplacerade i rummet och interagerar via röst, antika cymbaler och klangskålar.

Ann Roach, operasångerska
Annika Liljenroth, operasångerska
Pär Nilsén, operasångare
Wolfgang Veith, operasångare och producent
Christofer Elgh, kompositör
Konstnärsgruppen Subterranea

www.minopera.se
www.subterranea.se

Filmfoto: Björn Skallström Toonfactory

Det här materialet kan ses till och med den 18 september 2020.