Baryton – stråkinstrumentet som försvann

2 september 19:00


Svenska Barytontrion

Aneby, Kulturreservatet Åsens by

Musik

Programpunkt börjar om:

Dagar

Timmar

Minuter

Sekunder

Sändningen avslutad.

Den ungerske prinsen Esterhàzy var en stor musikälskare och trakterade själv flera instrument. Han bad därför sin hovkompositör, Joseph Haydn (1732-1809), att skriva musik som han kunde framföra med baryton och gärna tillsammans med andra instrument. Haydn valde att skriva för baryton, viola och cello. Under 13 års tid skrev han 126 stycken, alla tillskrivna hans arbetsgivare Prins Nicholas Esterházy som själv älskade att spela baryton. Haydn skrev också 104 symfonier och ett 80-tal stråkkvartetter och fick med tiden epitetet ”stråkkvartetten och symfonins fader”.

Man uppträdde i små sammanhang, ofta med bara den närmaste familjen vid exempelvis barndop fester och förlovningar. Vid prinsens död 1790 tappade samtiden intresse för detta tonsvaga instrument som därmed föll i glömska eller hamnade bakom glas i något museum.

Om Svenska Barytontrion

Svenska Barytontrion står för gedigen musikalisk kompetens. Trions nyfikenhet kopplar Joseph Haydns återuppväckta musik till europeisk historia på ett relevant och intressant sätt. Att förevisa instrumentet Baryton för dagens publik är av stor vikt – historiska händelser relateras till en bortglömd musik. Trions mål är att visa hur toners harmoni för 250 år sedan kan beröra våra sinnen lika väl som de gjorde en gång när det begav sig. Göran Danielsson är i grunden en gambaspelare och den som 2009 på juldagens morgon samlade två kollegor för att för första gången spela några trios av Joseph Haydn som inte spelats sedan 1770-talet och förmodligen aldrig förut i Sverige. 2014 inköptes ett baryton från en samlare i Danmark och det blev födelsen av Svenska Barytontrion. År 2019 fick trion en ny violaspelare, Sophie Bretschneider som ersatte Igor Viktorovitch.

Göran Danielsson, baryton; Sophie Bretschnieder, viola; Håkan Molander, cello.
Svenska barytontrion – hemsida

I samarbete med Aneby kommun och Kulturreservatet Åsens by

Filmfoto: Daniel Duarte, Fri Film frifilm.se 

Det här materialet kan ses till och med den 18 september 2020.