2 – 4 September 2020

Visa hela programmet

En digital kulturfest för hela Jönköpings län

Kulturfesten består av drygt tjugo digitala programpunkter och innefattar en rad olika konstformer såsom dans, teater, musik, bildkonst, litteratur och film. De olika akterna har under sommaren producerats på olika platser i länets kommuner. Kulturfestens olika akter finns tillgängliga till och med 18 september.